Innsendelse av klage

Beskriv den markedsføringsaktiviteten som du ønsker å klage inn til MFU.

Sekretariatet i MFU kan være behjelpelig med å fremskaffe dokumentasjon, når mediet/kilden er angitt.

Klagen og eventuell dokumentasjon sendes via skjemaet under. Du kan også velge å sende med vanlig post til MFU c/o ANFO, Postboks 557 Sentrum, 0105 Oslo.

Du kan også kontakte oss på telefon +47 411 04 055.

Vennligst fyll inn din informasjon
Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Mobil (start med +47)
Beskriv den markedsføringsaktiviteten som klagen gjelder.
Hva reagerer du på?
Hvor skjedde aktiviteten?
Når skjedde aktiviteten?
 
Send vedlegg
Etter at du har sendt inn dette skjema får du en link der du kan legge ved en kopi av annonsen, bilde etc. som dokumentasjon.